Kontakt

Możesz do mnie wysłać zwykłą wiadomość pocztą elektroniczną na adres wisia w skróconej domenie (@) Onet Poczty czyli op.pl (co piszę w ten sposób, by choć trochę utrudnić zadanie spam robotom).